18 Mart 2009 Çarşamba

Projelerin Temel Karakteristikleri


Bir işin proje olup olmadığını belirleyen birtakım temel karakteristik özellikleri vardır.


1. Geçici olma : Projeler geçicidir. Yani her projenin mutlaka bir başlangıcı bir de bitişi vardır. Projenin bitişini belirleyen farklı durumlar olabilir:
  • a. Projede hedeflenen sonuçlara ulaşıldığında,
  • b. Hedeflere ulaşılamayacağı kesin olarak belli olduğunda,
  • c. Proje, ihtiyaç kalmadığı vb. nedenlerden dolayı iptal edildiğinde proje sonlanmış demektir.
Burada geçici olarak ifade edilen süre çok kısa anlamında değildir. Yıllarca süren birçok proje vardır.
Projelerin geçici olmalarının bir neticesi olarak projeler sonlandığında proje takımı genellikle dağılır.

2. Tekil ürün, servis veya sonuç üretme : Bir proje mutlaka tekil olan bir ürün, servis veya sonuç üretmek durumundadır. Tekillik proje çıktılarının önemli bir karakteristiğidir. Örneğin binlerce bina yapılmış olmasına rağmen herbir bina kendi başına tekil karakteristiğe sahiptir. Binaların her birinin sahibi, yerleşimi, tasarımı, yüklenicileri vs. farklı olmasının bir sonucu olarak her biri tekil bir projedir.
3. Adım adım ilerleme : Projeler adım adım ve belirli aşamalarla sürekli ileri giden bir yol izlemek durumundadır. Proje ilk başta genel bir kapsam ile başlasa da ilerledikçe proje takımı tarafından hedefler ve sonuçlar dahi iyi anlaşılacak, daha kesin ve daha detaylı bir şekil alacaktır.

Hiç yorum yok: