27 Eylül 2007 Perşembe

Hep pozitif olmak ?

Fransız felsefeciye göre, vücudumuzdan bütün biyolojik

şmanları, mikropları, parazitleri atarsak, nasıl savunma

sistemi bozulan bedende hücreler birbirini kemirmeye başlar

ve kanser tehlikesi doğarsa, ruhta da aynı şey oluyor :

*"Sürekli pozitif olacağım" diye eleştirel öğeleri

benliğinden uzak tutan, negatif duyguları dışlayan her

ruhsal yapı, kendi kendini yiyerek felakete sürükleniyor.

Eleştirel düşünce ise, krizi damıtma yeteneği sayesinde bu

felaketi önlüyor.

5 Eylül 2007 Çarşamba

Balanced Scorecard


Balanced Scorecard (Kurumsal Karne diye çevirenler var), Robert Kaplan ve David Norton tarafından ortaya atılan ve şirketler tarafından ciddi bir sahiplenme ile karşılaşan bir kavram. Şirketlerin misyon ve stratejilerini eyleme dönüştürmek ana hedeftir. Balanced Scorecard, şirketin misyon ve stratejisini dört ana boyutla ifade eder:
1-Finansal
2-Müşteriler
3-Süreçler (Şirket içi yöntemler)
4- Öğrenme ve gelişim
Kaplan ve Norton'un vurguladığı ve benim de şirketlerde tam tersini gördüğüm birşey var: "Balanced Scorecard bir kontrol sistemi olarak değil, iletişim,bilgi ve öğrenim sistemi olarak kullanılmalıdır". Bugün Scorecard uyguladığını iddia eden şirketlere bir de bu gözle bakalım. Scorecard ölçümlemesi gibi anlattıkları değerleri acaba çalışanları, müşterileri, vs. kontrol amaçlı mı yoksa iletişim, bilgi ve öğrenim amaçlı mı kullanıyorlar. Ne dersiniz ?